Palkintopolitiikka ja peruutukset | Prize policy and refunds

(In English below)

Palkintopolitiikka

Ilmoitusvelvollisuus
Natural Born Disc Golfer (Alarauta Oy) ilmoittaa lainmukaisen velvollisuutensa myötä yksittäisen yli 100 euron arvoisen raha-, lahjakortti- tai tuotepalkinnon voittajan tiedot palkintoarvoineen tulorekisteriin (pl. arvonta- ja muistopalkinnot). Ilmoitusta varten palkinnonsaajilta kerätään talteen palkinnon saajan nimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite ja palkinnon arvo.

Mikäli kilpailija ei halua luovuttaa vaadittuja tietoja, katsotaan tämä palkinnosta kieltäytymiseksi ja tässä tapauksessa noudatamme PDGA:n kilpailuopasta (kohta 1.10 Palkintojen jakaminen) sekä PDGA-kilpailuissa että muissa tapahtumissa. 

Rahapalkintojen maksaminen
Maksamme rahapalkinnot käyttäen PayPal-maksujärjestelmää, ellei muuta mainita tai erikseen sovita. 

Rahapalkinnot maksetaan viimeistään kilpailua seuraavana keskiviikkona ellei muuta ole ilmoitettu. Natural Born Disc Golferin järjestämiin tapahtumiin on myönnetty PDGA:n poikkeuslupa tähän maksujärjestelyyn vuodelle 2020.

Lahjakorttipalkintojen lähettäminen
Lahjakorttipalkinnot lähetetään voittajan antamaan sähköpostiosoitteeseen edellyttäen, että voittaja on antanut tarvittavat tiedot. NBDG:n lahjakortit lähetetään 1-3 päivän kuluessa tietojen antamisesta ja muiden toimijoiden* lahjakortit tilataan toimijoilta kootusti kerran viikossa.

* Palkintolahjakortin voi valita NBDG Storeen, Powergripille tai Frisbeedivariin

Mikäli lahjakorttia ei näy sähköpostissasi viikon kuluessa, tarkasta Roskaposti-, Ilmoitukset- ja Tarjoukset-kansiot. Tarvittaessa ota yhteys mike@nbdg.fi.

Henkilötietojen säilyttäminen

Kerätyt tiedot ja niihin liittyvät tiedostot hävitetään asianmukaisesti, kun tiedot on syötetty Tulorekisteriin. Kerättyjä tietoja ei käytetä muuhun toimintaan (esim. markkinointi) eikä niitä luovuteta kolmansille tahoille verohallinnon tulorekisteriä ja pelaajan valitsemaa ulkopuolista palkintotoimittajaa lukuun ottamatta. 

Peruutukset ja osallistumismaksujen palautukset

Osallistumisen peruuttaminen
Osallistumisen peruuttamisesta tulee aina ilmoittaa sähköpostilla tai soittamalla tapahtuman tiedoissa mainitulle yhteyshenkilölle. Millään muualla tavalla tehtyä peruutusta ei katsota viralliseksi peruutukseksi.

Älä poista rekisteröitymistä omatoimisesti, vaan anna järjestäjän hoitaa poistaminen.

Osallistumismaksun palauttaminen
Osallistumismaksu palautetaan seuraavissa tapauksissa:
1) Peruutus tehdään annettujen ohjeiden mukaan viimeistään 7 vuorokauttaennen kilpailun alkua
2) Peruutus tehdään annettujen ohjeiden mukaan 2-7 vuorokautta ennen kilpailun alkua ja paikka saadaan täytettyä jonosta tai muulla tavalla

Osallistumismaksusta voidaan palautuksen yhteydessä vähentää 5 euroa kuluina PDGA:n sääntöjen mukaisesti (kilpailuopas 1.03).

Liikunta- ja virike-eduilla maksetuista osallistumismaksuista ei makseta palautusta. Mahdollisuuksien mukaan voidaan harkita maksun siirtoa toiseen kilpailuun. 

 Lisätietoja: Mikko Wikman, mike@nbdg.fi, 040 556 7789

**********

Prize policy

Withholding tax
If player is not tax bound to Finnish IRS, 15% withholding tax will be collected from any voucher and money prize. Organizer will collect needed information (contact info, date of birth, nationality etc.) from every prize winner. If player refuses to give information, prize can't be paid. 

Money prizes
Money prizes will be paid via PayPal if nothing else is informed.

Money prizes will be paid at the latest on following Wednesday if nothing else is informed. Natural Born Disc Golfer has got a granted PDGA waiver for this schedule. 

Voucher prizes
Voucher codes will be send to winner's email when needed information has been sent to organizer. Vouchers to NBDG Store will be sent within 1-3 days, other parties* vouchers within one week.

Collecting personal information
All collected personal information will be deleted after needed obligations are done. Any collected information will not be shared to third parties, except Finnish IRS and voucher prize providers.

Whitdrawals and refunds

Withdrawals
In case of withdrawal, player must always withdrawn by email or phone to contact person. Other ways of withdraw are not official.

Do not remove your registration by yourself.

Refunds
Entry fee will be refunded in following cases:
1) Withdrawal is done by given instructions at the latest 7 days before the event
2) Withdrawal is done by given instructions within 2-7 days before the event and player's spot can be filled from the queue or with some other way

5 EUR handling fee can be reduced from the fee before refund (PDGA rules, 1.03).

More information: Mikko Wikman, mike@nbdg.fi

Finnish
FI