Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Laatimispäivä 6.3.2018. (päivitetty 1.10.2019)

Rekisterinpitäjä

Alarauta Oy (2768905-5)
PL 2
01151 SÖDERKULLA

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Alarauta Oy
Terhi Kytö
PL 2
01151 SÖDERKULLA

info@nbdg.fi

Rekisterin nimi

Alarauta Oy:n (NBDG.fi) asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Alarauta Oy:n asiakasrekisteriä käytetään asiakkuuksien hoitamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja:

Käyttäjän itse antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:
Tunnistamistiedot (nimi ja henkilötunnus)
Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite)

Rekisterin voimassaolo

Jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset, säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain siihen tarvittavan ajan.

Rekisterin tietolähteet

Tietojen lähde on käyttäjä itse.

Rekisterin tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Poikkeuksena erikoistapaukset, joissa asiakas suostuu tietojen luovuttamiseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Alarauta Oy:n rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Järjestelmän serverit sijaitsevat Shopifyn pilvipalvelimilla. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla Shopifyn toimesta. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisterin tietojen käsittelijä(t)

Rekisterin tietoihin on pääsy vain Alarauta Oy:n omilla työntekijöillä. Koulutamme henkilökuntaa käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti oikein.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisterin tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin, eikä rekisteristä voida poistaa tietoja asiakkaan pyynnöstä.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.